Therapeutic Spa

På vattenbandet är träningen kontrollerad. Hästen arbetar 100 % korrekt med minsta möjliga belastning för lederna. Man eftersträvar en naturlig rytmik i hästens rörelse, där undertramp och bärighet förbättras, ryggmuskulaturen återskapas/vidhållas. Detta gör just denna träningsform unik.

Copyright © EquiRehab 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB | Design by Happify